Millenium Basketball Club Amstelveen

Millenium Basketball Club Amstelveen

5.0 (2 ratings)
Send message

About me

MBCA werd in het jaar 2000 opgericht door een groep enthousiaste basketballiefhebbers. Na een periode van gestage groei, had MBCA negen teams in zijn gelederen. In 2009, door een afname van het aantal leden, was de club gereduceerd tot slechts vier teams, wat het voortbestaan van MBCA in gevaar bracht. Op dat kritieke moment bundelden enkele gedreven ouders hun krachten. Onder leiding van een nieuw bestuur dat in 2010 aantrad, werd er nieuw leven ingeblazen met hernieuwde energie. Het resultaat was niet gering; een periode van gestage groei brak aan.

In het jaar 2023 heeft MBCA ongeveer 35 teams, waaronder een zeer succesvolle Bcool met gemiddeld 125 deelnemende kinderen op elke zaterdagochtend. Daarnaast beschikt de club over een uitgebreide jeugdafdeling en nationale top-teams die op het hoogste niveau spelen. MBCA is vertegenwoordigd in de eredivisie in alle jeugdcategorieën en heeft meerdere malen het landskampioenschap veroverd. Thuiswedstrijden worden gehouden in de Goudsmithal, terwijl trainingen plaatsvinden in zowel de Goudsmithal als in de sportzalen van het Herman Wesselink College.

MBCA is een club die openstaat voor iedereen, en dit is meteen merkbaar zodra je onze thuishal, de Ben Goudsmit-hal, betreedt. Hier tref je een diverse weerspiegeling aan van de Amstelveense gemeenschap. De positieve energie van onze betrokken leden, samen met onze competente en inspirerende trainers en coaches, zorgt ervoor dat er binnen de club een ware passie voor basketbal heerst. Deze passie groeit op natuurlijke wijze, maar is ook sterk verankerd in onze kernwaarden, die tot uiting komen in onze houding en gedrag. Deze waarden vormen de basis voor onze vier pijlers: jeugd, breedtesport, topsport en maatschappelijke betrokkenheid.

-------------
MBCA was founded in the year 2000 by a group of enthusiastic basketball enthusiasts. After a period of steady growth, MBCA had nine teams in its ranks. In 2009, due to a decrease in the number of members, the club was reduced to only four teams, putting the existence of MBCA in jeopardy. At that critical moment, some dedicated parents joined forces. Under the leadership of a new board that took office in 2010, a new lease of life was injected with renewed energy. The result was significant; a period of steady growth ensued.
In the year 2023, MBCA has approximately 35 teams, including a highly successful program called "Bcool" with an average of 125 participating children every Saturday.

Find out less

Offers

arrow

Teacher availability

arrow

Map