Boekingsvoorwaarden

1. Toepassing van Gebruikersvoorwaarden

Boekingsvoorwaarde

Deze boekingsvoorwaarden zijn van toepassing voor iedereen een boeking d

oet via het CourseSpots Platform en zijn onlosmakelijk onderdeel van de Gebruikersvoorwaarde

n van CourseSpots. In het contact tussen Aanbieders van lessen en cursussen enerzijds, en Cursisten en leerlingen, bezoekers en Gebruikers van het platform anderzijds, gelden deze Gebruiker

svoorwaarden, de Boekingsvoorwaarden en de Serviceovereenkomst als enige. Dat wil zeggen, een Aanbieder of Cursist kan zich niet beroepen op andere voorwaarden, omdat deze andere voorwaarden door CourseSpots uitdrukkelijk van de hand worden gewezen.

 

2. Aanmelden en opzegging

 • Je kunt op de website kosteloos en vrijblijvend een profiel aanmaken en op zoek gaan naar een cursus of zelf cursussen aanbieden.
 • Opzeggen kan door ons een mail te sturen. Opzeggen kan alleen als er geen boekingen of geplande cursussen meer in jouw agenda staan. Reeds geboekte lessen en bijbehorende communicatie met de aanbieder en/of cursist blijven zichtbaar voor jou.
 • Aanbieders kunnen bepalen dat aanmelding tot deelname aan een cursus binnen een uiterste termijn vóór aanvang van de cursus moet geschieden. Indien de gewenste Cursus is volgeboekt, zal daarover een mededeling worden gedaan.
 • CourseSpots of Aanbieder verzendt direct na ontvangst van de aanmelding een bevestiging van de voor Opdrachtgever geplande Cursus.
 • Cursussen worden verstrekt tegen de dan geldende Cursustarieven.

 

3. Privacy

 • In de Privacy & Cookieverklaring is opgenomen hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en waarvoor wij deze gebruiken.
 • Persoonsgegevens die voor de communicatie tussen Aanbieder en Cursist van belang zijn worden pas na boeking van de les met beide partijen gedeeld. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het specifieke adres van de leslocatie.

 

4. Boeken en betaling van cursus, lessen of workshops

 • Op het moment van boeken van een cursus via CourseSpots.nl ontstaat een betalingsverplichting. Je betaalt direct na de boeking op het platform via de beveiligde bankomgeving van Mollie.
 • Materialen en apparatuur benodigd voor de cursus zijn inbegrepen in de cursusprijs, tenzij anders vermeld.
 • Bij cursussen waar dit van toepassing is zal de getoonde prijs inclusief btw zijn.

 

5. Annulerings- en restitutievoorwaarden voor de cursist

Per soort aanbod worden verschillende annuleringsvoorwaarden en restitutievoorwaarden gehanteerd die opgesplitst zijn in verschillende varianten.

Cursus of workshop

Van toepassing op een cursus of workshop die wordt georganiseerd als een groepsles, met een vaste startdatum en een vast aantal lesdagen. Een gebruiker van het platform kan zich hiervoor inschrijven als individu. De cursus heeft vaak een minimum en/of maximum aantal deelnemers.

 • De wettelijke bedenktijd bedraagt 14 dagen vanaf de datum van aankoop van de cursus of workshop. In geval van annulering binnen deze termijn krijg je 100% van het aankoopbedrag terug.
 • Wanneer de eerste sessie van de cursus of workshop binnen 14 dagen na aankoop begint, stem je automatisch in met het afzien van de wettelijke bedenktijd.
 • Bij annulering tot 28 dagen voor de start van de eerste sessie van de cursus of workshop krijg je 100% van het aankoopbedrag terug.
 • Bij annulering tussen 28 tot en met 15 dagen voor de start van de eerste sessie van de cursus of workshop krijg je 75% van het aankoopbedrag terug.
 • Bij annulering tussen 14 en tot en met 8 dagen voor de start van de eerste sessie van de cursus of workshop krijg je 50% van het aankoopbedrag terug.
 • Bij annulering tussen 7 dagen en tot en met 48 uur voor de start van de eerste sessie van de cursus of workshop krijg je 25% van het aankoopbedrag terug.
 • Vanaf 48 uur voor de start van de eerste sessie van de cursus of workshop is het niet meer mogelijk geld terug te krijgen wanneer je de cursus of workshop annuleert.

Groepslessen en groepssessies

Van toepassing op groepslessen of groepssessies waarvan de lessen of sessies in beginsel gepland staan op vaste momenten van de week. Een boeker koopt voor de cursist (de boeker zelf of een ander) een abonnement of strippenkaart. Daarna kan de cursist zich per les of sessie inschrijven als deelnemer op basis van beschikbaarheid van het aantal plaatsen. De aanmelding per les of sessie wordt verrekend met het openstaande saldo van de strippenkaart. De groepslessen en groepssessies kennen doorgaans een minimum en of maximum aantal deelnemers.

 • De wettelijke bedenktijd bedraagt 14 dagen inclusief de datum van aankoop van de groepslessen of groepssessies. In dit geval kun je altijd annuleren, je krijgt dan 100% van jouw aankoopbedrag terug.
 • Wanneer de eerste les of sessie van de groepslessen of groepssessies binnen 14 dagen na aankoop begint, stem je automatisch in met het afzien van de wettelijke bedenktijd.
 • Bij annulering tot 28 dagen voor de start van de eerste sessie van de groepslessen of groepssessies krijg je 100% van het aankoopbedrag terug.
 • Bij annulering tussen 28 tot en met 15 dagen voor de start van de eerste sessie van de groepslessen of groepssessies krijg je 75% van het aankoopbedrag terug.
 • Bij annulering tussen 14 en tot en met 8 dagen voor de start van de eerste sessie van de groepslessen of groepssessies krijg je 50% van het aankoopbedrag terug.
 • Bij annulering binnen 7 dagen voor de start van de eerste sessie van de groepslessen of groepssessies is het niet meer mogelijk geld terug te krijgen wanneer je de groepsles of groepssessie annuleert.
 • Tot 24 uur voor het begin van een groepsles of een groepssessie kan de cursist mededelen dat hij / zij niet bij de betreffende les of sessie aanwezig kan zijn. In dat geval wordt de gemiste sessie opgeteld bij het openstaande tegoed van lessen of sessies.

Bijles, privéles, coaching

Van toepassing op bijles, privéles, coaching die te boeken en in te plannen zijn op basis van beschikbaarheid van de aanbieder. In beginsel zijn vaste momenten van de week het uitgangspunt bij de boeking, te selecteren in een doorlopende weekkalender en te boeken middels strippenkaart of abonnement. De gekozen lesdata kunnen in onderling overleg met de aanbieder worden gewijzigd of los worden gereserveerd. Voor een privé groepsboeking gelden dezelfde annulerings- en wijzigingsvoorwaarden als voor privé 1-op-1 lessen.

 • De wettelijke bedenktijd bedraagt 14 dagen inclusief de datum van aankoop van de les of sessie. In dit geval kun je altijd annuleren, je krijgt dan 100% van jouw aankoopbedrag terug.
 • Wanneer de eerste les of sessie binnen 14 dagen na aankoop begint, stem je automatisch in met het afzien van de wettelijke bedenktijd.
 • Bij annulering tot 28 dagen voor de start van de eerste les of sessie krijg je 100% van het aankoopbedrag terug.
 • Bij annulering tussen 28 tot en met 15 dagen voor de start van de eerste les of sessie krijg je 75% van het aankoopbedrag terug.
 • Bij annulering tussen 14 en tot en met 8 dagen voor de start van de eerste les of sessie krijg je 50% van het aankoopbedrag terug.
 • Tot 7 dagen voor de start van de privé workshop kan in overleg met de aanbieder een andere datum worden vastgesteld.
 • Bij annulering binnen 7 dagen voor de start van de eerste les of sessie is het niet meer mogelijk geld terug te krijgen wanneer je annuleert.
 • Tot 24 uur voor het begin van een les of een sessie kan de cursist mededelen dat hij / zij niet bij de betreffende les of sessie aanwezig kan zijn. In dat geval wordt de gemiste les of sessie opgeteld bij het openstaande tegoed van lessen of sessies.

 

6. Annulerings- en wijzigingsvoorwaarden voor de aanbieder

Annuleren door de aanbieder van een cursus of les is alleen mogelijk conform de Serviceovereenkomst tussen CourseSpots en de betreffende Aanbieder.

 

7. Klachten

Bij klachten over een cursus of aanbieder of over de dienstverlening van CourseSpots kan je ons een mail sturen. Wij zullen binnen onze mogelijkheden er zo veel mogelijk aan doen om jouw klacht op te lossen en naar redelijkheid voor alle betrokken partijen te helpen om een oplossing te vinden.

 

8. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 • Op alle door en middels CourseSpots met Gebruiker en tussen Gebruiker en Aanbieders gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht exclusief van toepassing.
 • Geschillen tussen partijen, die niet in overleg kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de rechtbank Den Haag, zittingsplaats Den Haag.
 • Wij zullen deze Boekingsvoorwaarden af en toe aanpassen, bijvoorbeeld wanneer we onze website aanpassen of nieuwe functionaliteiten of diensten toevoegen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.
 • Mocht je nog vragen en / of opmerkingen hebben, neem dan met ons contact op.

 

Deze Boekingsvoorwaarden zijn gewijzigd op en geldig vanaf 31 december 2021.

 

CourseSpots BV

Stationsplein 45, A4.004

3013 AK Rotterdam